SKLEP KAJAKOWY – KAJAKI GÓRSKIE KILLER – PRODUKCJA I SPRZEDAŻ KAJAKÓW BIAŁOGARD

Maraton Kajakowy CANOA CUP PARSĘTA 2022

Maraton Kajakowy CANOA CUP PARSĘTA 2022  .

Polska rzeka Parsęta wpływająca do morza bałtyckiego w Kołobrzegu.
7 maja 2022 spotykamy się na Parsęcie w Osówku już 11-sty raz jak co roku.
W 2022 rozegrane będą wyścigi na 2 dystansach: 84km i 44km, ale tylko ten dłuższy zaliczany będzie do cyklu maratonów Canoa Cup.
Baza maratonu będzie mieścić się w Osówku nad rzeką Parsętą – miejsce startu 84km rzeki Parsęty ;

Nocleg w Osówku pod własnymi namiotami lub w swoich kamperach.

W Osówku też odbędzie się ceremonia dekoracji po ukończeniu maratonu.

POLECAMY NOCLEGI PRZED MARATONEM

W XIX w Pałacach w NOSOWO i BUKÓWKO :

https://www.facebook.com/palacnosowo/

https://www.facebook.com/wstarympalacu

Przed maratonem z pałaców około 40 km

Do Mielna i Kołobrzegu nad morzem bałtyckim.

REKREACYJNO – SPORTOWY MARATON KAJAKOWY

PARSĘTA-2022 XI EDYCJA

DATA: 07.05.2022 ,, II ‘’ DYSTANSE

84 KM OSÓWKO – KOŁOBRZEG

44 KM KARLINO – KOŁOBRZEG

PROGRAM IMPREZY

06.05. piątek, godz. 18-22 – Osówko – miejsce startu nad rzeką Parsętą , weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych.

07.05. sobota

godzina 6:00 – 6:30 – Osówko – miejsce startu, weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych (dystans 84)

godzina 7:00 – Osówko, start masowy z wody. Do przepłynięcia 84km w jeden dzień rzeką Parsętą do Kołobrzegu nad morzem Bałtyckim.

godzina 9:30 – 10:00, Karlino, weryfikacja zawodników i wydawanie numerów (dystans 44 km)

godzina 10:30, Karlino -ul 4 Marca, start masowy z wody (dystans 44 km)

godzina 13:40 – spodziewane przybycie na metę pierwszego zawodnika

godzina 17:00 – zamknięcie mety w Kołobrzegu

godzina 17:30 – odjazd busa z uczestnikami i kajakami do Osówka i Karlina.

godzina 18:30 – Osówko, obiadokolacja

godzina 19:00 – Osówko, dekoracja zwycięzców

WAŻNE: DO CYKLU CANOA CUP 2022 ZALICZANY BĘDZIE TYLKO DYSTANS 84 KM

Rejestracja zostanie otwarta 1 stycznia 2022.
WIĘCEJ INFORMACJI :

https://canoa.com.pl/parseta/

INFORMACJĘ RÓWNIEŻ Piotr Rosada PRIV.

https://www.facebook.com/piotr.rosada.92

Doskonałe kajaki RAIDER do tego typu maratonów

Polski producent :

Kazimierz Rabiński

http://www.kazyakdesigns.eu/

https://www.facebook.com/kazik.rabinski

Kajaki górskie na odcinki rzek zwałkowych

Doskonałe na górny odcinek rzeki Parsęty

Polski producent :

Andrzej Trafny

https://kajakikiller.pl/

https://www.facebook.com/andrzejtrafny

https://www.facebook.com/andrzej.trafny.3

Z A P R A S Z A M Y !!!

CANOA CUP Marathon ,, PARSĘTA – 2022 ‘’ .

The Polish Parsęta River flowing into the Baltic Sea in Kołobrzeg.
On 7 May 7 2022, we meet at Parsęta in Osówko for the 11th time, as every year.
In 2022, races will be held over 2 distances : 84km and 44km, but only the longer one will be included in the marathon cycle Canoa Cup.
The marathon base will be located in Osówko, on the Parsęta River – the starting point for 84 km of the Parsęta River.

Overnight in Osówko in your own tents or in your motorhomes.

In Osówko, there will also be a decoration ceremony after the end of the marathon.

WE RECOMMEND ACCOMMODATION BEFORE THE MARATHON

W XIX and Palaces in NOSOWO and BUKÓWKO:

https://www.facebook.com/palacnosowo/

https://www.facebook.com/wstarympalacu

To Mielno and Kołobrzeg on the Baltic Sea.

RECREATIONAL AND SPORTS KAYAK MARATHON

PARSĘTA-2022 XI EDITION

DATE: 07.05.2022 ,, II ‘’ DISTANCES

84 KM OSÓWKO – KOŁOBRZEG

44 KM KARLINO – KOŁOBRZEG

EVENT PROGRAM

06 May. Friday, time. 18.00 -22.00  – Osówko – starting point on the Parsęta River, verification of competitors, issuing starting numbers.

07 May. Saturday

time 6:00 – 6:30 – Osówko – starting place, verification of competitors and issuing starting numbers (distance 84 km )

time 7:00 – Osówko, mass launch from water. Up to 84 km in one day along the Parsęta River to Kołobrzeg on the Baltic Sea.

time 9:30 – 10:00, Karlino, verification of competitors and issuing numbers (distance 44 km)

time 10:30, Karlino – 4 Marca Street, mass start from the water (distance 44 km)

time 13:40 – expected arrival of the first competitor on the finish line

time 17:00 – closing the finish line in Kołobrzeg

time 17:30 – departure of the bus with participants and kayaks from Kołobrzeg to Osówko and Karlino.

time 18:30 – Osówko, dinner

time 19:00 – Osówko, decoration of the winners

IMPORTANT: TO THE CYCLE CANOA CUP 2022 ONLY 84 KM WILL BE INCLUDED

Registration will open on 1 January , 2022.

MORE INFORMATION :

https://canoa.com.pl/parseta/

INFORMATION ALSO Piotr Rosada PRIV.

https://www.facebook.com/piotr.rosada.92

Perfect RAIDER kayaks for this type of marathon

Polish producer:

Kazimierz Rabiński

http://www.kazyakdesigns.eu/

https://www.facebook.com/kazik.rabinski

Mountain canoes on the sections of the hill rivers

Perfect for the upper section of the Parsęta River

Polish producer:

Andrzej Trafny

https://kajakikiller.pl/

https://www.facebook.com/andrzejtrafny

https://www.facebook.com/andrzej.trafny.3

WE INVITE !!!